Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji    Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2009

Priloge:
 06.02.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2009
 20.02.2009 Povabilo k oddaji ponudbe po postopku zbiranja ponudb  - za organizacijo prireditev "Praznik terana in pršuta 2009" v Dutovljah; razpisna dokumentacija
 20.02.2009 Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez,  - ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije v letu 2009 (Uradni list RS št.14/2009)
 20.02.2009 Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez,  - ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije v letu 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 20.02.2009 Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov,  - ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2009 - sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2009 (Uradni list RS št.14/2009) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 27.02.2009 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - JAVNI RAZPIS
 27.02.2009 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - OVOJ ZA VLOGE
 27.02.2009 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - SKUPINSKE IZJEME - UKREP A.1.1., A.1.2. in A.4.
 27.02.2009 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - TEHNIČNA PODPORA - UKREP A.3.
 27.02.2009 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - POMOČ ZA SPODBUJANJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV - UKREP A.2.
 27.02.2009 Javni razpis  - za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS - DE MINIMIS- UKREP B.1., B.2., B.3., B.4. IN B.5.
 27.02.2009 Javni razpis  -  za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.16/2009) - VZOREC POGODBE
 02.03.2009 Javni natečaj  - za izbiro turističnih spominkov Občine Sežana za leto 2009
 02.03.2009 Javni razpis  - Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu
 24.04.2009 Javni natečaj  - za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA UPRAVNE ZADEVE v Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Sežana; Prvi dan objave na spletni strani dne 24.04.2009, rok za prijavo : 8 dni
 24.04.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.32/2009)
 24.04.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 16.05.2009 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  - pri Občinskem svetu Občine Sežana razpisuje Priznanja Občine Sežana za leto 2009
 22.05.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.38/2009)
 22.05.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v občini Sežana za leto 2009; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 22.05.2009 Javni razpis  - za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.38/2009)
 22.05.2009 Javni razpis  - za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v občini Sežana za leto 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 29.05.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.40/2009)
 29.05.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 29.05.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.40/2009) RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 05.06.2009 Javni razpis  - za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.42/2009)
 05.06.2009 Javni razpis  -  za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 26.06.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2009 (Uradni list RS št.48/2009)
 26.06.2009 Javni razpis  -  za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 04.09.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2009 (Uradni list RS št.69/2009)
 04.09.2009 Javni razpis  - za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Sežana za leto 2009 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 02.10.2009 Javni razpis  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih sluzb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, povrsin za pesce in zelenih povrsin - razpisna dokumentacija
 06.10.2009 Popravek javnega razpisa  - za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih sluzb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, povrsin za pesce in zelenih povrsin - povabilo in navodila
 20.10.2009 Cenik storitev  - v okviru lokalnih gospodarskih javnih sluzb: zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, povrsin za pesce in zelenih povrsin
 27.10.2009 Program izvajanja  - lokalnih gospodarskih javnih sluzb skupne komunalne porabe za leto 2009 v občini Sežana
 24.12.2009 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin v k.o. Sežana (Uradni list RS št.107/2009)
 24.12.2009 Javno zbiranje ponudb  - za prodajo nepremičnin v k.o. Sežana - RAZPISNA DOKUMENTACIJA