Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    17.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana - vzhod
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana - vzhod - Besedilo odloka
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi višine stroškov priključitve na kanalizacijsko omrežje v občini Sežana
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Osnutek Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov za območje občin Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana za obdobje 2007 – 2013, dopolnjen in noveliran 2008
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Osnutek Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov za območje občin Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana za obdobje 2007 – 2013, dopolnjen in noveliran 2008; Besedilo osnutka
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Zbrane projektne ideje
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Sežana – skrajšani postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana k dodatnemu oddelku I. starostnega obdobja
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja Centru za socialno delo Sežana k zaposlitvi strokovnega delavca za izvajanje dopolnilnega programa »Pomoč starejši populaciji na terenu« za nedoločen čas
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 3827/3, št. 3783/45 in št. 3794/6 vse k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 6042/1 in št. 6041/4 obe k.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Sežana za leto 2008
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 178/3 k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 219/2, 219/3 in 262/2 vse k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 220/3 k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč št. 254/2, 254/3, 254/4 in 253/2 vse k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč štev. 263/3, 263/4 in 220/4 vse k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč štev. 270/5 in 270/6 obe k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 307/4 k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 308/3 in 308/4 obe k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 535/2 in 535/3 obe k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 13.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 861/2 k.o. Pliskovica
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ustanovitvi Gradbenega odbora za sanacijo in adaptacijo podružnične osnovne šole Lokev
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega Socialno-varstvenega zavoda Dutovlje
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12.Zapisnik