Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    14.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Informacija o pripravi Prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Sežana – vzhod
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Posebne strokovne podlage za PUP Sežana vzhod
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje – Dane – druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje - Dane
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Zapisnik sestanka s predstavniki VS Dane pri Sežani in VS Šmarje pri Sežani
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica za izplačilo povečane delovne uspešnosti za leto 2008
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Kadrovskega načrta za organa skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leto 2008
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Sklep o dopolnitvi sklepa o programu nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2008 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Povir za leto 2007 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi zemljišča parc. št. 6880/3, k.o. Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi zemljišča parc. št. 2917/8, k.o. Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2008
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 6095/103 k.o. Sežana iz javnega dobra, predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 2799/15, št. 2361/10 in št. 6095/103 vse k.o. Sežana ter predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2008
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o opredelitvi javnega interesa za pridobitev premoženja s strani Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o opredelitvi javnega interesa za pridobitev premoženja s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o brezplačnem odstopu nepremičnine Ponikve 15 (PGD Ponikve) v uporabo KS Avber
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji mnenja kandidatkam za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Uredniškem odboru za izdajanje občinskega glasila ter predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov uredniškega odbora
 09.01 Sprejeti sklepi
 09.02 Izpis sklepov
 10.Zapisnik