Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    12.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Odgovor MOP in obrazložitev
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Obravnava opozorila Ministrstva za okolje in prostor glede skladnosti prostorskih aktov občine Sežana
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog odloka o PUP Sežana zahod
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog odloka o PUP Sežana zahod; besedilo odloka
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Sežana – druga obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih nagrad iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog letnega programa športa v občini Sežana za leto 2008
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog letnega izvedbenega programa kulture v občini Sežana za leto 2008
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o ureditvi II. etape pozidave med Kolodvorsko cesto in Stjenkovo ulico v Sežani ter zagotovitve stanovanjskih kapacitet za socialno ogrožene osebe
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišč iz javnega dobra ter predlog sklepa o spremembi dopolnitve sklepa o zamenjavi zemljišč na območju mesta Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč parc. št. 6084/95 in 4212/752 k.o. Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 6651 k.o. Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča parc. št. 2235/5 k.o. Dutovlje
 12.01 Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea
 12.02 Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik