Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Nadzorni odbor    Arhiv    Mandatno obdobje 2006 - 2010

  Sestava
  Program nadzora za leto 2008
  Program nadzora za leto 2009
  Program nadzora za leto 2010
Poročila Nadzornega odbora

  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Sežana za leto 2006
  Poročilo o izvedbi nadzora nad poslovanjem Občine Sežana z izvajalcem gospodarske javne službe – Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana za leto 2006
  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Povir za leto 2007
  Poročilo o opravljenem nenapovedanem nadzoru proračuna Občine Sežana za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Pliskovica za leto 2007
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad zaključnim računom proračuna Občine Sežana za leto 2007
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana za leto 2007
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev občinskih razpisov za dodelitev sredstev društvom v letu 2007 - naključni izbor
  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev krajevne skupnosti Štorje za leto 2007
  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev krajevne skupnosti Tomaj za leto 2007
  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev krajevne skupnosti Kazlje za leto 2007
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo investicijskih transferov javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. v letu 2007
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev iz proračunske postavke investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2007
  Poročilo o izvedbi nadzora nad investicijami, ki jih je Občina Sežana vodila v letu 2007
  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev v javnem zavodu Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana v letu 2007
  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2008
  Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev krajevne skupnosti Pliskovica za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Kosovelovi knjižnici Sežana za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad izplačili sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev krajevne skupnosti Lokev za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Kazlje za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad izplačili sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana za leti 2006 in 2007
  Poročilo o opravljenem nenapovedanem nadzoru občinskega proračuna
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v osnovni šoli Dutovlje za leto 2008
  Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Sežana za leto 2008
  Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2009