Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinska uprava    Vloge in obrazci

Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti

  Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata/kmetije v rednem obratovalnem času
  Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata/kmetije v podaljšanem obratovalnem času.
  Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln.
  Tržnica, najem in uporaba prodajnih mest, tržni red, cenik uporabe tržnih prostorov, najema inventarja in storitev
  Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi
  Vloga za prijavo občinske takse
  Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka
  Izjava za prostovoljno cepljenje proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV)
Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo

  Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
  Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi
  Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  Vloga za izdajo lokacijske informacije
  Vloga za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča.
  Vloga za izdajo Potrdila o parcelaciji zemljišča.
  Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
  Vloga za izdajo potrdila, da občina na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice (87. člen ZUreP)
  Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
  Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske javne ceste
  Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko javno cesto
  Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske javne ceste
  Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, delno ali polovično zaporo občinske ceste ali poti
  Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture po cestnem telesu občinske javne ceste
  Vloga za izdajo dovolilnice za vožnjo vozil na območjih občine Sežana
  Vloga za dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov
Oddelek za splošne zadeve

  Vloga in Pravilnik za najem sejne dvorane v prostorih občine Sežana