Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinska uprava    Vloge in obrazci

Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti

  Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata/kmetije v rednem obratovalnem času
  Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata/kmetije v podaljšanem obratovalnem času.
  Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln.
  Tržnica, najem in uporaba prodajnih mest, tržni red, cenik uporabe tržnih prostorov, najema inventarja in storitev
  Turistična taksa v občini Sežana
  Vloga za prijavo občinske takse
  Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka
  Vloga za dodelitev denarne spodbude študentu Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
  Zahtevek za izplačilo druge polovice oziroma mirovanja denarne spodbude študentu Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo

  Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
  Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi
  Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  Vloga za izdajo lokacijske informacije
  Vloga za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča.
  Vloga za izdajo Potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
  Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
  Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine
  Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta
  Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
  Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske javne in nekategorizirane ceste - za gradnjo brez gradbenega dovoljenja
  Zahteva za izdajo mnenja
  Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
  Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste ali poti
  Vloga za gradnjo GJI in priključkov v cestnem telesu občinske javne ceste
  Vloga za izdajo dovolilnice za vožnjo vozil na območjih občine Sežana
  Vloga za dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov
Oddelek za splošne zadeve

  Vloga in Pravilnik za najem sejne dvorane v prostorih občine Sežana