Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2007    10.seja občinskega sveta

10.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne 06.12.2007

Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Statuta občine Sežana – druga obravnava
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Statut Občine Sežana - druga obravnava
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Sežana – druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Poslovnik občinskega sveta
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – druga obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana – prva obravnava
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 – prva obravnava
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta
 06.03 Gradivo za 6.točko sklica  - Načrt prodaje stvarnega premoženja - stanovanja in poslovni prostori
 06.04 Gradivo za 6.točko sklica  - Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem – stavbna zemljišča
 06.05 Gradivo za 6.točko sklica  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008
 06.06 Gradivo za 6.točko sklica  - Splošni del proračuna
 06.07 Gradivo za 6.točko sklica  - Posebni del proračuna
 06.08 Gradivo za 6.točko sklica - 8.alinea  - Načrt razvojnih programov
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi višine enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Sežana – prva obravnava
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana – skrajšani postopek
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Sežana za leto 2008
 11.01 Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi načrta prodaje stvarnega premoženja za leto 2007
 11.02 Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 6656 k.o. Sežana
 11.03 Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 3914/6 k.o. Sežana
 11.04 Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 109/2 k.o. Tomaj
 11.05 Gradivo za 11.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišč iz javnega dobra in o zamenjavi zemljišč k.o. Povir
 11.06 Gradivo za 11.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o zamenjavi zemljišč na območju mesta Sežana
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik