Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2007    11.seja občinskega sveta

11.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne 20.12.2007

 Priloge:
 01. Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana – druga obravnava
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana – druga obravnava
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 – druga obravnava - obrazložitev
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 – druga obravnava - Besedilo odloka
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Splošni del proračuna
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Posebni del proračuna
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Načrt razvojnih programov
 04.10 Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2008
 04.20 Gradivo za 4.točko sklica - 2. in 3.alinea  - Predlog sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna občine Sežana (2.alinea) in Predlog sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2008 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta (3.alinea)
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Vrtec Sežana k odprtju razvojnega oddelka v Enoti Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Poročilo o opravljenih programih javnih del v letu 2007 in predlog sklepa o programih javnih del v letu 2008
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2008 – seznanitev
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad izvrševanjem proračuna Občine Sežana za prvo polletje 2007 – seznanitev
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Avber za leto 2006 - seznanitev
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Vrabče za leto 2006 - seznanitev
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o brezplačni pridobitvi zemljišč v k.o. Volčji Grad in k.o. Pliskovica
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik