Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave

Objave
Natisni  Pošlji prijatelju
Objave v Uradnem listu

  Pogoji uporabe objavljenih dokumentov občinskega sveta
  Objave v Uradnem listu
Druge objave v letu 2020


  Proračun Občine Sežana za leto 2020
  Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2019
  Vabilo na javni posvet na temo izhodišč za pripravo OPPN za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Energetska sanacija športne dvorane v Sežani
  MVN - Stališča GURS do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje občine Sežana
  Namera o oddaji v najem
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
  Grajeno javno dobro
  Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Ograde v Sežani (EUP SŽ-149)
  Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja KŽ-05
  Občinski program varnosti občine Sežana
  Načrt javne razsvetljave v občini Sežana
Prostorski akti v pripravi po ZUreP-2

Prostorski akti oziroma njihove spremembe v pripravi, katerih postopek se je začel po ZUreP-2
  Občinski podrobni prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
  Občinski podrobni prostorski načrt Ograde v Sežani (EUP SŽ-149 SSe)
  Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Mali medvejk (del EUP SŽ-03)
  Spremembe in dopolnitve OLN za poslovno cono Sežana jugozahod
Prostorski akti v pripravi po ZPNačrt

Prostorski akti oziroma njihove spremembe v pripravi, katerih postopek se je začel po ZPNačrt
  Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SŽ-84 »Vili Štok«, osnutek
  Občinski podrobni prostorski načrt za del območja KŽ-05, predlog
Druge objave - Arhiv


  Druge objave - Arhiv