Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

V Sežani tudi v letu 2016 ostajamo prostovoljstvu prijazno mestoSlovenska filantropija je 19. maja 2016 v Slovenskih Konjicah že tretje leto zapored gostila prostovoljce iz vse Slovenije. V  okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je podelila številna priznanja in nazive najodličnejšim na področju prostovoljstva. Podelitev priznanj je tudi tokrat potekala v različnih kategorijah in sicer: Naj prostovoljec v javni upravi, Junaki našega časa in Prostovoljstvu prijazno mesto.

več
Zaključena ureditev zelenice pred pošto v SežaniKomisija za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani je konec aprila po preučitvi različnih predlogov za ureditev zelenice z večinskim mnenjem sprejela odločitev, da se zelenico ponovno zasadi z drevjem, kot je že bilo predvideno pred začetkom posega. Člani so se strinjali, da je zaželena čimprejšnja zasaditev, v kolikor je mogoče pridobiti ustrezne sadike trikrpega javorja oz. poljskega javorja ali maklena.

Glede na to, da je bilo mogoče pridobiti dovolj kvalitetna drevesa, ki so obenem ustrezna tudi za takojšnjo zasaditev (raščena v loncih), je bil za saditev izbran javor maklen. Od danes naprej torej trg pred pošto v Sežani v skladu z načrtom zasaditve krasi deset novih dreves te vrste. Investicija bo v kratkem zaključena z zatravitvijo in s postavitvijo t.i. elektro črpalke za električne avtomobile.

Z izpolnitvijo naloge, torej s posaditvijo dreves, se je mandat članov Komisije za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani, zaključil. Vendar pa je bila na predlog Civilne iniciative v ustanavljanju imenovana nova Komisija, ki bo v bodoče bdela nad urejanjem drevesnega fonda v Sežani.

več
Sestala se je komisija za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v SežaniGlede na pripombe skupine občanov na urejanje zelenice pred pošto, je župan Davorin Terčon imenoval Komisijo za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Sežana in predstavniki Civilne iniciative v ustanavljanju - Sežana smo tudi mi.

Komisija, ki jo sestavljajo predsednik Andrej Sila, podpredsednik Igor Tunjić ter člani dr. Lena Marion, Andrej Pirjevec, Ivica Podgoršek, Drago Pirec in Črtomir Pečar, se je sestala danes dopoldne, na sedežu Občine Sežana. Po konstruktivni razpravi in predstavitvi pogledov na problematiko ter proučitvi različnih predlogov za ureditev zelenice pred pošto, je Komisija z večinskim mnenjem sprejela odločitev, da se zelenico ponovno zasadi z drevjem, kot je bilo predvideno že pred začetkom posega.
Za ponovno zasaditev sta bili predlagani dve vrsti dreves in sicer trikrpi javor (Acer monspessulanum) oz. poljski javor ali maklen (Acer campestre), odvisno od dostopnosti na tržišču. Komisija je bila mnenja, da se drevesa posadi nemudoma, v kolikor je možno pridobiti sadike, ustrezne za takojšnjo zasaditev (raščene v loncih). V kolikor ni mogoče pridobiti kvalitetnih oz. ustreznih sadik, se zasadnja prestavi na jesenski čas. Občani bodo o končni odločitvi obveščeni.
Člani komisije so se obenem strinjali, da je v Sežani še nekaj »nevarnih« dreves, čemur smo bili priča tudi preteklo nedeljo, ko se je zrušilo na videz popolnoma zdravo in ozelenelo drevo, kar terja pregled problematičnih dreves in takojšnje ukrepanje, nenazadnje tudi z odstranitvijo posameznih dreves, ko ni druge rešitve (topol ob cesti pri osnovni šoli,…).

več
Ureditev zelenice in drevoreda v centru mesta SežanaUreditev zelenice in drevoreda v centru mesta Sežana je del vzdrževalnih del na trgu pred pošto, ki fazno poteka že od leta 2013. Čeprav smo bili na Občini Sežana že večkrat opozorjeni na slabo stanje drevoreda pred Pošto, se ureditev prav zaradi zadržkov glede odstranitve dreves, doslej ni izvedla. Kljub temu, da so bila drevesa ves čas skrbno sanitarno obrezovana, se ni bilo mogoče izogniti njihovemu nadaljnjemu propadanju. To nenazadnje dokazuje tudi dejstvo, da se je pred časom iz enega od bolnih kostanjev odlomila večja veja in padla na mimoidočo gospo. Ob letošnjem strokovnem pregledu dreves je bilo ponovno ugotovljeno, da so posamezna drevesa v slabem stanju in celo nevarna za okolico. Glede na to je bila sprejeta odločitev o prenovi drevoreda, torej odstranitev starih dreves in njihova takojšnja nadomestitev z novimi in zdravimi drevesi. Prav z namenom, da bi omogočili takojšnjo posaditev novih dreves, je potreben bolj korenit poseg. Pri tem je potrebno poudariti, da se v tem sklopu ureja celotno območje zelenice ob Partizanski cesti (odstranitev obstoječih pokrovov, izravnava terena, navoz nove zemljine, ureditev zelenice, zamenjava robnikov), skratka ureditev celotnega območja, ki bo skupaj z zasaditvijo novih dreves predstavljalo novo kvaliteto tega dela mesta, kar je predvideno tudi po novem OPN-ju.    
Zavedati se je potrebno, da so mnoga drevesa v Sežani zaradi starosti, prevladujoči kostanji pa tudi zaradi znane obolelosti žal v slabem stanju. Bolezen, ki se širi na zdrava drevesa, jih je tako prizadela, da jih je bilo v preteklosti potrebno kar nekaj odstraniti, kar nekaj pa jih čaka še ista usoda. Pred leti smo kostanje na javnih mestih zdravili celo s posebnimi pripravki, ki pa žal niso bili dovolj učinkoviti. 
Vendar pa je ob tem potrebno poudariti, da si na Občini Sežana prizadevamo vsa odstranjena drevesa nadomestiti z novimi. Tako je koncesionar za urejanje javnih površin, Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, v letošnjem letu poleg navedenih dreves doslej odstranil še 5 dotrajanih dreves, v letnem programu pa je predvidena zasaditev še vsaj desetih novih.

več
Teden evropskega prijateljstvaSežana se je v tednu med 11. in 15. aprilom 2016 spremenila v pravo malo multikulturno mesto, saj je Šolski center Srečka Kosovela gostil dijake in mentorje iz kar petih evropskih držav: Italije, Francije, Estonije, Belgije in Latvije. V sežanski srednji šoli sta se namreč v tem času odvijala dva mednarodna projektna dogodka v okviru programa Erasmus+, in sicer »Live on the Karst« ter »EU-preneurs«. Pri izvedbi posameznih projektnih aktivnosti je sodelovala tudi Občina Sežana.

več

Arhiv obvestil in novic
Turizem
MLADI
LAS