Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Čestitka ob dnevu državnostiveč
Odgovor na pismo Civilne iniciative Sežana smo tudi mi!Župan Davorin Terčon je s strani Civilne iniciative Sežana smo tudi mi! prejel ponovno nepodpisano pismo z zahtevo po njegovem javnem opravičilu glede poseka dreves pred pošto. Glede na to, da pod vlogo ni nihče naveden niti z imenom in priimkom in zato ni mogoče razbrati kdo se v imenu CI predstavlja, na pismo odgovarjamo preko spletne strani.

Civilna iniciativa navaja, da je posek dreves povzročil razburjenje in ogorčenje med prebivalci Sežane, ter da ljudje glede poseka niso bili obveščeni. Kot smo že obvestili javnost, je bil poseg del vzdrževalnih del na trgu pred pošto, ki poteka postopoma že od leta 2013. Glede na to, da je bila Občina Sežana že večkrat opozorjena na slabo stanje in izgled dreves, njihovemu nadaljnjemu propadanju pa se ni bilo mogoče izogniti (kar je ne nazadnje predstavljalo tudi nevarnosti za ljudi in okolico), smo se odločili za njihovo odstranitev.

Odstranitev dreves je med občani Sežane naletela na različne odzive. Na predlog Civilne iniciative je župan imenoval Komisijo za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani, ki je sprejela odločitev, da se drevje ponovno zasadi, kot je bilo tudi predvideno že pred začetkom posega. Z izpolnitvijo te naloge se je sicer mandat Komisiji zaključil, je pa obenem nastala nova Komisija za pridobitev predlogov za urejanje drevesnega fonda v Sežani, ki bo v bodoče bdela nad drevesi v občini.

Danes imamo v centru mesta lepo urejen drevored. Kljub temu pa mnogi z njim niso zadovoljni. Kar nekaj občanov se je namreč na nas obrnilo s kritiko, da smo trg ponovno zasadili. Nekateri so nam celo grozili z ustanovitvijo civilne iniciative proti drevesom.

Kje je torej meja in komu se opravičiti?

Namen Občine Sežana je skrbeti za zdravo, varno, urejeno in prijetno okolje, se pa seveda ob tem zavedamo, da je ni rešitve, ki bi ustrezala vsem občanom.

Občina Sežana zato ostaja odprta za sodelovanje. Vse ljudi, ki se želijo vključiti v delo, urejanje in bi želeli prispevati k boljšemu počutju v skupnosti vabimo k podaji predlogov na naslov:

 

Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

obcina@sezana.si

več
V Sežani tudi v letu 2016 ostajamo prostovoljstvu prijazno mestoSlovenska filantropija je 19. maja 2016 v Slovenskih Konjicah že tretje leto zapored gostila prostovoljce iz vse Slovenije. V  okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je podelila številna priznanja in nazive najodličnejšim na področju prostovoljstva. Podelitev priznanj je tudi tokrat potekala v različnih kategorijah in sicer: Naj prostovoljec v javni upravi, Junaki našega časa in Prostovoljstvu prijazno mesto.

več
Zaključena ureditev zelenice pred pošto v SežaniKomisija za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani je konec aprila po preučitvi različnih predlogov za ureditev zelenice z večinskim mnenjem sprejela odločitev, da se zelenico ponovno zasadi z drevjem, kot je že bilo predvideno pred začetkom posega. Člani so se strinjali, da je zaželena čimprejšnja zasaditev, v kolikor je mogoče pridobiti ustrezne sadike trikrpega javorja oz. poljskega javorja ali maklena.

Glede na to, da je bilo mogoče pridobiti dovolj kvalitetna drevesa, ki so obenem ustrezna tudi za takojšnjo zasaditev (raščena v loncih), je bil za saditev izbran javor maklen. Od danes naprej torej trg pred pošto v Sežani v skladu z načrtom zasaditve krasi deset novih dreves te vrste. Investicija bo v kratkem zaključena z zatravitvijo in s postavitvijo t.i. elektro črpalke za električne avtomobile.

Z izpolnitvijo naloge, torej s posaditvijo dreves, se je mandat članov Komisije za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani, zaključil. Vendar pa je bila na predlog Civilne iniciative v ustanavljanju imenovana nova Komisija, ki bo v bodoče bdela nad urejanjem drevesnega fonda v Sežani.

več
Sestala se je komisija za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v SežaniGlede na pripombe skupine občanov na urejanje zelenice pred pošto, je župan Davorin Terčon imenoval Komisijo za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Sežana in predstavniki Civilne iniciative v ustanavljanju - Sežana smo tudi mi.

Komisija, ki jo sestavljajo predsednik Andrej Sila, podpredsednik Igor Tunjić ter člani dr. Lena Marion, Andrej Pirjevec, Ivica Podgoršek, Drago Pirec in Črtomir Pečar, se je sestala danes dopoldne, na sedežu Občine Sežana. Po konstruktivni razpravi in predstavitvi pogledov na problematiko ter proučitvi različnih predlogov za ureditev zelenice pred pošto, je Komisija z večinskim mnenjem sprejela odločitev, da se zelenico ponovno zasadi z drevjem, kot je bilo predvideno že pred začetkom posega.
Za ponovno zasaditev sta bili predlagani dve vrsti dreves in sicer trikrpi javor (Acer monspessulanum) oz. poljski javor ali maklen (Acer campestre), odvisno od dostopnosti na tržišču. Komisija je bila mnenja, da se drevesa posadi nemudoma, v kolikor je možno pridobiti sadike, ustrezne za takojšnjo zasaditev (raščene v loncih). V kolikor ni mogoče pridobiti kvalitetnih oz. ustreznih sadik, se zasadnja prestavi na jesenski čas. Občani bodo o končni odločitvi obveščeni.
Člani komisije so se obenem strinjali, da je v Sežani še nekaj »nevarnih« dreves, čemur smo bili priča tudi preteklo nedeljo, ko se je zrušilo na videz popolnoma zdravo in ozelenelo drevo, kar terja pregled problematičnih dreves in takojšnje ukrepanje, nenazadnje tudi z odstranitvijo posameznih dreves, ko ni druge rešitve (topol ob cesti pri osnovni šoli,…).

več

Arhiv obvestil in novic
Turizem
MLADI
LAS