Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Sestala se je komisija za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v SežaniGlede na pripombe skupine občanov na urejanje zelenice pred pošto, je župan Davorin Terčon imenoval Komisijo za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Sežana in predstavniki Civilne iniciative v ustanavljanju - Sežana smo tudi mi.

Komisija, ki jo sestavljajo predsednik Andrej Sila, podpredsednik Igor Tunjić ter člani dr. Lena Marion, Andrej Pirjevec, Ivica Podgoršek, Drago Pirec in Črtomir Pečar, se je sestala danes dopoldne, na sedežu Občine Sežana. Po konstruktivni razpravi in predstavitvi pogledov na problematiko ter proučitvi različnih predlogov za ureditev zelenice pred pošto, je Komisija z večinskim mnenjem sprejela odločitev, da se zelenico ponovno zasadi z drevjem, kot je bilo predvideno že pred začetkom posega.
Za ponovno zasaditev sta bili predlagani dve vrsti dreves in sicer trikrpi javor (Acer monspessulanum) oz. poljski javor ali maklen (Acer campestre), odvisno od dostopnosti na tržišču. Komisija je bila mnenja, da se drevesa posadi nemudoma, v kolikor je možno pridobiti sadike, ustrezne za takojšnjo zasaditev (raščene v loncih). V kolikor ni mogoče pridobiti kvalitetnih oz. ustreznih sadik, se zasadnja prestavi na jesenski čas. Občani bodo o končni odločitvi obveščeni.
Člani komisije so se obenem strinjali, da je v Sežani še nekaj »nevarnih« dreves, čemur smo bili priča tudi preteklo nedeljo, ko se je zrušilo na videz popolnoma zdravo in ozelenelo drevo, kar terja pregled problematičnih dreves in takojšnje ukrepanje, nenazadnje tudi z odstranitvijo posameznih dreves, ko ni druge rešitve (topol ob cesti pri osnovni šoli,…).

več
Ureditev zelenice in drevoreda v centru mesta SežanaUreditev zelenice in drevoreda v centru mesta Sežana je del vzdrževalnih del na trgu pred pošto, ki fazno poteka že od leta 2013. Čeprav smo bili na Občini Sežana že večkrat opozorjeni na slabo stanje drevoreda pred Pošto, se ureditev prav zaradi zadržkov glede odstranitve dreves, doslej ni izvedla. Kljub temu, da so bila drevesa ves čas skrbno sanitarno obrezovana, se ni bilo mogoče izogniti njihovemu nadaljnjemu propadanju. To nenazadnje dokazuje tudi dejstvo, da se je pred časom iz enega od bolnih kostanjev odlomila večja veja in padla na mimoidočo gospo. Ob letošnjem strokovnem pregledu dreves je bilo ponovno ugotovljeno, da so posamezna drevesa v slabem stanju in celo nevarna za okolico. Glede na to je bila sprejeta odločitev o prenovi drevoreda, torej odstranitev starih dreves in njihova takojšnja nadomestitev z novimi in zdravimi drevesi. Prav z namenom, da bi omogočili takojšnjo posaditev novih dreves, je potreben bolj korenit poseg. Pri tem je potrebno poudariti, da se v tem sklopu ureja celotno območje zelenice ob Partizanski cesti (odstranitev obstoječih pokrovov, izravnava terena, navoz nove zemljine, ureditev zelenice, zamenjava robnikov), skratka ureditev celotnega območja, ki bo skupaj z zasaditvijo novih dreves predstavljalo novo kvaliteto tega dela mesta, kar je predvideno tudi po novem OPN-ju.    
Zavedati se je potrebno, da so mnoga drevesa v Sežani zaradi starosti, prevladujoči kostanji pa tudi zaradi znane obolelosti žal v slabem stanju. Bolezen, ki se širi na zdrava drevesa, jih je tako prizadela, da jih je bilo v preteklosti potrebno kar nekaj odstraniti, kar nekaj pa jih čaka še ista usoda. Pred leti smo kostanje na javnih mestih zdravili celo s posebnimi pripravki, ki pa žal niso bili dovolj učinkoviti. 
Vendar pa je ob tem potrebno poudariti, da si na Občini Sežana prizadevamo vsa odstranjena drevesa nadomestiti z novimi. Tako je koncesionar za urejanje javnih površin, Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, v letošnjem letu poleg navedenih dreves doslej odstranil še 5 dotrajanih dreves, v letnem programu pa je predvidena zasaditev še vsaj desetih novih.

več
1. APRIL PO SEŽANSKO?... PARDON, PRIMORSKOPrvi april je dan šaljivcev. Vsako leto se v potegavščine vključujejo tudi različni mediji.

Tako na primer lahko v današnjih Primorskih novicah na 8. strani preberemo članek z naslovom Končno gasilski dom tudi za sežanske gasilce, na 9. strani pa je objavljen članek Denar tudi za glasbeno šolo.

Kateri članek je prvoaprilska potegavščina? Pri časopisu Primorske novice se namreč noben dan v letu ne ve, kateri zapis o poročanju iz sežanske občine je resničen in kateri trosi neresnične informacije.      

Ko bi se načrti le lahko uresničili na tako enostaven način! Na Občini bi z veseljem pogosto »klonili in našli denar«, če bi bilo to dovolj za realizacijo potreb in želja naših občanov. Žal pa občina nima čarobne paličice! Ob denarju, ki naj bi ga občina našla za izgradnjo nove Glasbene šole, je namreč na podlagi sedaj sprejetega občinskega prostorskega načrta potrebno predhodno sprejeti še prostorski izvedbeni načrt – OPPN.    … TA PA NI PRVOAPRILSKA!

več
Občinski prostorski načrt Občine SežanaOdlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Sežana, ki je bil na seji Občinskega sveta Občine Sežana sprejet 25. februarja 2016, je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 20/2016 dne 14.3.2016 ter začne veljati 29. marca 2016.

več
Naj športnik Krasa in Brkinov 2015Četrto leto zapored so bili nagrajeni najboljše športnice in najboljši športniku, tudi športni kolektivi s Krasa in Brkinov, ki so dosegali dobre rezultate v letu 2015. Letošnja prireditev se je odvijala v Kulturnem domu v Kobjeglavi, saj je kot četrta po vrsti Občina Komen nosila del organizacije podeljevanja priznanj. Pred njo so se najboljši športniki zbirali v Sežani, Hrpeljah in Senožečah.

več

Arhiv obvestil in novic
Aktualno
11.seja občinskega sveta
1. izredna seja občinskega sveta
Civilna iniciativa za Lipico - Predlog za nov zakon o Kobilarni Lipica in problemi v Kobilarni
Rekonstrukcija lokalne ceste Šepulje - Dobravlje
Akcija Občina Sežana v cvetju 2016
Razpis: Priznanja Občine Sežana za leto 2016
Povabilo za oddajo pripomb in predlogov na osnutek Strategije Lokalnega Razvoja LAS Krasa in Brkinov
EKO sklad - javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom
Lastnikom kurilnih, dimnovodnih in prezračevalnih naprav
Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020
Radarske table "VI VOZITE"
Poziv občanom za kastracijo in sterilizacijo mačk
Zavetišče za zapuščene živali Horjul
Prostorski informacijski sistem občin PISO
Turizem
MLADI
LAS